top of page

UPISI I ISPISI

Dječji vrtić "Dječji san" kao javnu ovlast obavlja poslove vezane za upis i ispis djece u dječji vrtić s vođenjem odgovarajuće dokumentacije.

Upis djece

Upis djece u Dječji vrtić "Dječji san" provodi se u skladu sa slijedećim propisima:

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Popunjeni i potpisani Zahtjev za upis,

  • Presliku rodnog lista djeteta,

  • Potvrdu o prebivalištu djeteta,

  • Potvrde o zaposlenju roditelja ili staratelja,

  • Presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću u razvoju djeteta,

  • Preslika PK kartica roditelja,

  • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja,

  • Preslika zdravstvene iskaznice djeteta,

  • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,

  • Preslika knjižica cijepljenja djeteta.

* Svi dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.

Odluku o upisu djece u dječji vrtić "Dječji san" donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost Osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje Natječaj za upis djece, u pravilu sredinom travnja tekuće pedagoške godine.

Iznimno, upis je moguć i tijekom pedagoške godine ukoliko u skupinama ima slobodnih mjesta.

Ispis djece

Ispisi djece mogući su tijekom pedagoške godine.

Zahtjev za ispis predaje se najmanje 15 dana prije dana ispisa osobno u upravi vrtića.

bottom of page