top of page

O NAMA

Dječji vrtić "Dječji san" javna je ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u školu.

Vrtić je osnovan u studenom 2010. godine prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i nalazi se u samom centru Grada Svete Nedelje.

Vrtić se nalazi u sklopu Pastoralnog centra Župe Presvetog Trojstva, ukupne površine 150 m2 s pripadajućim dvorištem. Naši osnivači su fizičke osobe Kristina Bosak i Sandra Coha.

Vrata našeg vrtića otvorena su svakodnevno od 6:30 – 17:00 sati pet dana u tjednu.

Vrtić ne radi subotom i nedjeljom te praznicima i blagdanima na razini RH.

Naši programi

U vrtiću se provode:

Redoviti programi – njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima:

cjelodnevni program

u trajanju od 10 sati 

 poludnevni program

u trajanju od 6 sati

Program predškole

Program predškole provodi se u našem Vrtiću kao obvezan i besplatan program za djecu koja su obuhvaćena u redovnom programu rada vrtića.

Program se provodi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole.
Program predškole dječjeg vrtića "Dječji san" verificiran je od starne Ministarstva znanosti i obrazovanja 23. kolovoza 2016. godine.


Program se provodi u skladu s prostornim i vremenskim mogućnostima vrtića u periodu od 1. listopada do 31. svibnja tekuće pedagoške godine, u ukupnom trajanju od 250 sati.


Razvijanje i unapređivanje tjelesnih , emocionalnih , socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja je osnovna zadaća                    programa predškole.

OKRUŽENJE u kojem se provodi program predškole predstavlja čimbenike koji potiču i usmjeravaju dietetov tjelesni, socijalno-emocionalni, komunikacijski, i spoznajni razvoj i utječu na njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina.

PROSTOR za provedbu programa predškole prilagođen je psihofizičkim osobinama djeteta u godini prije polaska u osnovnu školu i slijedi higijensko-zdravstvene i odgojno-obrazovne standarde.

SURADNJA S RODITELJIMA nezaobilazan je dio provođenja programa i pridonose kvaliteti programa predškole.

Vrtić je ukupnog kapaciteta za 35-toro djece koja su raspoređena u dvije odgojno-obrazovne skupine:

  • jaslička skupina (djeca u dobi od 1.- 3. godine života)

  • mješovita vrtićka skupina (djeca u dobi od 3.- 6./7. godine života)

Kraći program -  Program ranog učenja stranog (engleskog) jezika

Mehanizam usvajanja stranog jezika u djece je drugačiji nego u odraslih.

Stručnjaci za jezik preporučuju da se s učenjem stranog jezika započne što ranije.
U našem vrtiću nudimo Program ranog učenja engleskog jezika.

Helen Doron English je globalna institucija s više od 30 godina uspjeha u podučavanju djece svih uzrasta.


Zašto Helen Doron English?

Zato jer su njihovi tečajevi razvijeni od strane iskusnih stručnjaka za podučavanje engleskog jezika i vođeni od strane posebno kvalificiranih stručnjaka.
Helen Doron English s našim vrtićem surađuje od 2018.godine a trenutno ga pohađa 8-ero djece u dvije grupe(mlađa i starija). Program se odvija u prostorijama vrtića jednom tjedno (sat 45 minuta).

Naši djelatnici

Stručna suradnica:

zdravstvena voditeljica: Kristina Bosak, bacc. med. techn.

Odgojiteljice:

J. H. Majdak, S. Mihelčić, M. Herceg, S. Coha

Pravni, administrativni i financijsko-računovodstveni poslovi: Željka Vrabec

Pomoćno tehnički poslovi: Đ. Kuhar (spremačica)

Ravnateljica: Sanja Coha (odgojiteljica)

Osnivačice:

Kristina Bosak

Sandra Coha

bottom of page