top of page

KUTAK ZA RODITELJE

Kućni red vrtića

RADNO VRIJEME VRTIĆA

 • Radno vrijeme Dječjeg vrtića je od 6:30 do 17:30 sati

 • Radno vrijeme sa strankama je od 8:00 do 13:00

DOLAZAK I ODLAZAK IZ VRTIĆA

 • U Dječji vrtić dijete mogu dovoditi i odvoditi samo roditelj ili najviše tri opunomoćene osobe

 • Roditelj/staratelj ili opunomoćena osoba dužni su se javiti odgojitelju, prilikom dovođenje i odvođenja djeteta iz Dječjeg vrtića

 • Važno je i potrebno dovoditi dijete u Dječji vrtić do 9:00 sati zbog odgojno-obrazovnog rada

MJERE SIGURNOSTI

 • Ulaz u Dječji vrtić moguć je samo preko portafona

 • Prilikom ulaska ili izlaska u objektu Dječjeg vrtića obvezno je zatvaranje vrata ( ulazna u objektu i dvorišta )

 • Kod svake promjene adrese ili telefona roditelja/staratelja potrebno je izvijestiti odgojitelja

OPĆA PRAVILA

 • Roditelj treba brinuti za sigurnost djeteta na način da ne donosi neprimjerene i opasne predmete ( sitne igračke, novac, nakit..)

 • Informacije o djetetu i skupini možete dobiti putem info kutića, kutića za roditelje i individualnih razgovora

 • Roditelj/staratelj dužan se odazivati pozivima i aktivnostima vezanim uz boravak djeteta u skupini

 • Roditelji se trebaju kulturno ophoditi sa svim zaposlenicima uvažavajući njihovu stručnost

ZAŠTITA ZDRAVLJA DJECE

 • Boravak na zraku radi očuvanja zdravlja obvezan je ( u skladu s vremenskim prilikama )

 • Za igru i boravak u Dječjem vrtiću dijete treba imati udobnu, praktičnu i vremenskim prilikama prilagođenu odjeću i obuću

 • Roditelj/staratelj treba u Dječji vrtić dovoditi zdravo dijete, a bolesno ima pravo ostati na kućnoj njezi. Nakon preboljene bolesti roditelj/staratelj dužan je donijeti liječničku potvrdu.

 • U slučaju ozljede i nakon obolijevanja djeteta u Dječjem vrtiću, pruža se prva pomoć, a zatim se obavještava roditelj koji treba doći po dijete

Obavijesti

bottom of page