top of page

VIJESTI

Obavijest

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje lspostava Samobor


KLASA: 602-02/23-02/110


URBROJ:238-12-02-03/2-24-03


Samobor, 08. veljače 2024. godine


Na temelju Članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i Članka 5. stavka 1. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14, 63/20), Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, lspostava Samobor daje sljedeću obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024-2025. na području grada Samobora i Svete Nedelje te općine Stupnik


Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. obavljat će se u svim osnovnim školama na navedenom području od 31. ožujka do 15. lipnja 2024. godine


U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2024. godine imaju navršenih šest (6) godina života i djeca kojima je za školsku godinu 2023./2024. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole.


lznimno, na zahtjev roditelja/staratelja i prijedlog Stručnog povjerenstva Škole, u prvi razred se može upisati i dijete koje do kraja tekuće godine navršava šest (6) godina života (prijevremeni upis).


Prijave za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2024./2025. provode se elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole.


22. veljače 2024. godine u Nacionalnom informacijskom sustavu za upise u osnovne škole otvaraju se prijave za redovan upis u 1. razred osnovne škole. Roditelji će preko poveznice https://_osnovne.e-upisi.hr/ moći podnijeti prijavu za upis svoga djeteta u 1. razred osnovne škole sve do 31. ožujka 2024. godine, dok su prijave za upis djece s utvrđenim teškoćama otvorene od 1. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine.


U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznjka dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.


Uz prijavu za redovne upise u 1. razred osnovne škole od 22. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine, roditelji će moći podnijeti i zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole kao i za privremeno oslobađanie od upisa u 1. razred osnovne škole.


S obzirom da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal, moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njihovog djeteta izvršiti umjesto njih.


Obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Službi za školsku i sveučilišnu medicinu, koje se provodi u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2024. godine prema priloženom rasporedu.Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta obavljat će se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema mjestu prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta, sukladno članku 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Upisno područje škola određeno je u skladu s Mrežom osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (NN 70/11, 62/17, 86/18).


Roditelj/staratelj obvezatan je naručiti dijete za liječnički pregled, također u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole, putem aplikacije Kvačica.hr (https:/lkvacica.hr) kako bi dobio termin za pregled djeteta. Navedeni liječnički pregled provodi se u Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu, lspostava Samobor, Gajeva 37, Samobor.


Na liiečnički pregled potrebno je doniieti zdravstvenu iskaznicu djeteta, iskaznicu cijepljenia, Zubnu putovnicu (izdaje djetetov stomatolog), medicinsku dokumentaciju ako je dijete ima (poviiest bolesti, otpusna pisma i sl.) te ispunjen Upitnik za roditelje (koii se može naći na aplikaciji Kvačica.hr).


Navedeni popis dokumentacije, koju je potrebno donijeti na liječnički pregled, također je moguće pronaći na službenoi mrežnoi stranici Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije (https://www.zzjz-zz.hr) i u aplikaciii Kvačica.hr.


Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece u osnovnim školama bit će objavljen u ovom Upravnom odjelu, Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, osnovnim školama, predškolskim ustanovama, te ostalim ustanovama na području lspostave Samobor kao i na mrežnom mjestu Zagrebačke županije (https://www.zagrebacka-zupaniia.hr/).


U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom, roditelj je dužan najkasnije do 30. svibnja 2024. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području koje će utvrditi drugo odgovarajuće  vrijeme.


Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, lspostava Samobor, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, telefon: 3378-220, e-mail: andreja.martincevic@zagrebackazupanija.hr.


                                           PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ivica Radanović, dipl.iur.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page