top of page

VIJESTI

Siječanj 2024.

Updated: Jul 2

Nakon blagdana broj djece u skupinama do sredine siječnja još uvijek je bio mali, a razlog tome bili su i godišnji odmori roditelja. Iako u smanjenom broju, odgojiteljice su s djecom u skupinama obilježile važne datume ( Svjetski dan smijeha ) ; likovno stvaralaštvo djece odnosilo se na crtanje, slikanje ; istraživačko-spoznajne aktivnosti osobito su okupirale pažnju djece ( jaslička djeca istraživala su i proučavala snjeg, mješovita skupina upoznala se sa životinjama koje spavaju zimski san, čime se hrane , kako se pripremaju za zimu, što je to " hibernacija " i dr. ) 
Comments


bottom of page