• Pon-Pet 06:30 - 17:30
 • 091/6161-300, 098/926-6512
 • Svetonedeljska 18, 10431 Sveta Nedelja

Programi

Programi

U vrtiću se provode:

 • Redoviti programi – njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima:
  • cjelodnevni program u trajanju od 10 sati
  • poludnevni program u trajanju od 6 sati
 • Program predškole

           Program predškole provodi se u našem Vrtiću kao obvezan i besplatan program za djecu koja su obuhvaćena u redovnom programu rada vrtića.

           Program se provodi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa                 predškole.
           Program predškole dječjeg vrtića " Dječji san " verificirn je od starne Ministarstva znanosti i obrazovanja 23. kolovoza 2016. godine.
           Program se provodi u skladu s prostornim i vremenskim mogućnostima vrtića u periodu od 1. listopada do 31. svibnja tekuće pedagoške godine , u ukupnom trajanju od 250 sati.
           Razvijanje i unapređivanje tjelesnih , emocionalnih , socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja je osnovna zadaća                         programa predškole.

OKRUŽENJE u kojem se provodi program predškole predstavlja čimbenike koji potiču i usmjeravaju dietetov tjelesni, socijalno-emocionalni, komunikacijski, i spoznajni razvoj i utječu na njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina.

PROSTOR za provedbu programa predškole prilagođen je psihofizičkim osobinama djeteta u godini prije polaska u osnovnu školu i slijedi higijensko-zdravstvene i odgojno-obrazovne standarde.

SURADNJA S RODITELJIMA nezaobilazan je dio provođenja programa i pridonose kvaliteti programa predškole

Vrtić je ukupnog kapaciteta za 35-toro djece koja su raspoređena u dvije odgojno-obrazovne skupine ;

- jaslička skupina ( djeca u dobi od 1.- 3. godine života )

- mješovita vrtićka skupina ( djeca u dobi od 3.- 6./7. godine života )


 • Kraći program:
  Program ranog učenja stranog (engleskog) jezika


  Mehanizam usvajanja stranog jezika u djece je drugačiji nego u odraslih. Stručnjaci za jezik preporučuju da se s učenjem stranog jezika započne što ranije.
  U našem vrtiću nudimo Program ranog učenja engleskog jezika.
  Helen Doron English je globalna institucija s više od 30 godina uspjeha u podučavanju djece svih uzrasta.
  Zašto Helen Doron English? Zato jer su njihovi tečajevi razvijeni od strane iskusnih stručnjaka za podučavanje engleskog jezika i vođeni od strane posebno kvalificiranih stručnjaka.
  Helen Doron English s našim vrtićem surađuje od 2018.godine a trenutno ga pohađa 8 -ero djece u dvije grupe( mlađa i starija ). Program se odvija u prostorijama vrtića jednom tjedno ( sat 45 minuta ).