• Pon-Pet 06:30 - 17:30
  • 091/6161-300, 098/926-6512
  • Svetonedeljska 18, 10431 Sveta Nedelja

Prijave za upis

Prijave za upis

Dječji vrtić „Dječji san„ kao javnu ovlast obavlja poslove vezane za upis i ispis djece u dječji vrtić s vođenjem odgovarajuće dokumentacije.

Upis djece u Dječji vrtić „Dječji san„ provodi se u skladu sa slijedećim propisima:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97 , 107/07 , 94/13 , 98/19 i 57/22 ) ;
  2. Pravilnik o upisima djece u dječji vrtić „Dječji san„ ( 2023. )
  3. Odluci o upisu djece i o mjerilima upisa u dječji vrtić „Dječji san„ 

Odluku o upisu djece u dječji vrtić „Dječji san„ donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost Osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje PDF Natječaj za upis djece, u pravilu sredinom travnja tekuće pedagoške godine. Iznimno, upis je moguć i tijekom pedagoške godine ukoliko u skupinama ima slobodnih mjesta.

Ispisi djece mogući su tijekom pedagoške godine. Zahtjevi se predaju najmanje 15 dana prije dana ispisa osobno u upravi vrtića.
PDFIspisnica