• Pon-Pet 06:30 - 17:30
 • 091/6161-300, 098/926-6512
 • Svetonedeljska 18, 10431 Sveta Nedelja

Dokumentacija

Dokumentacija

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj ili staratelj predaje sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjeni i potpisani PDFZahtjev za upis,
 2. Presliku rodnog lista djeteta,
 3. Potvrdu o prebivalištu djeteta,
 4. Potvrde o zaposlenju roditelja ili staratelja,
 5. Presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću u razvoju djeteta,
 6. Preslika PK kartica roditelja,
 7. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja,
 8. Preslika zdravstvene iskaznice djeteta,
 9. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta,
 10. Preslika knjižica cijepljenja djeteta.

Svi dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.